INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

Mediácia. Spory / konflikty vznikajú za rôznych okolností. Tak ako ich riešiť?

Dennodenne nás ovplyvňujú rôzne pomery vzájomných vzťahov, tak osobné, v rodine, partnerské, susedské vzťahy, pracovné, školské ale aj tie obchodné. Je prirodzené mať iný názor ako niekto iný. Je prirodzené keď sa nezhodneme. Rôznorodé názory sú produktívne a kontraproduktívne. V prvom prípade dospejeme ku kompromisu, v druhom často absentuje komunikácia, ktorá ide ruka v ruke so stratou načúvania druhej strane. Spory vzniknuté z nezhôd vieme alebo nevieme sami vyriešiť. Jedno je však isté. Konflikty sú na to, aby sa riešili v akomkoľvek štádiu.

Takže prečo mediácia?  Pretože môžeme! Máme to vo svojich rukách. Máme ten priestor.

Mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z. z. je mimosúdne riešenie sporov. Bez autoritatívneho rozhodovania tretej strany (napr. súdov) pomáha sporiacim sa stranám v komunikácii a je najprijateľnejšou alternatívou riešenia sporov medzi nimi.

Podstatou mediácie je jej dobrovoľnosť pre strany. Uľahčenie komunikácie medzi nimi tak,  aby sa pokiaľ je to možné upravili ich vzájomné vzťahy. Dospeli k vzájomnej dohode, s ktorou budú spokojné, stotožnené teraz ako aj v budúcnosti, akceptujú ju a uvedomujú si jej záväznosť.

Počas celého mediačného procesu s oboma stranami spolupracuje mediátor. Je nestranný, nezávislý, nezaujatý. Pokiaľ strany pristúpia k mediácii, vytvára rovnaké prostredie pre obe rovnako, bez ohľadu na to, či ho vyhľadali obe súčasne alebo ho na začiatku oslovila len jedna strana. Preto záujmom mediácie a ani mediátora nie je  dominancia jednej strany akoby to bolo  napr. pri právnikovi či advokátovi.

Rozpätie sporov, pri ktorých sa dá mediácia aplikovať je široké. Je uplatniteľná v rodinných sporoch, školských, občianskych, pracovnoprávnych ale aj obchodných. Či je spor vhodný na mediáciu sa má každý možnosť informovať priamo u mediátora. Služby mediácie môžu klienti využiť kedykoľvek sa rozhodnú ale aj počas súdneho procesu.

Mediácia pred súdnym sporom má viac výhod. V prvom rade dobrovoľnosť, dôvernosť, nestrannosť, neutralita, prevzatie zodpovednosti, zmena súperenia na spoluprácu, orientácia na budúcnosť. Časové hľadisko dáva klientom priestor vyriešiť svoj spor v priebehu jedného či pár stretnutí. Oproti súdnym sporom kde sa čaká na vytýčenie pojednávania, odvolávania, odročenia, dokazovanie a pod. Vzájomným vzťahom takéto časové predlžovanie založené na autoritatívnom zásahu súdu neprospieva a často strany odchádzajú úplne nespokojné s konečným záverom. Poplatky spojené s mediáciou strany konzultujú vopred s mediátorom, sú oveľa nižšie ako pri súdnom konaní a náklady si delia rovnakým dielom. Cenník pritom mediátor má na svojej web stránke a klient má teda možnosť dopredu do neho nahliadnuť.

Cesta v mediácii pre strany znamená aj vzájomné pochopenie, vytvorenie kompromisu, koniec sporom kde môžu trpieť ďalšie strany ako sú napr. deti, manželia, zamestnanci, susedia a pod. Predlžovaním a neriešením sa spor zhoršuje. Mediácia vytvorila možnosť dohodnúť sa, určiť si pravidlá a tým získať pokoj a istotu na oboch stranách. 

Nezabúda ani na ľudí v hmotnej núdzi a o ich možnostiach sa môžu informovať priamo u mediátora alebo v Centre právnej pomoci. U nás má každý klient prvú konzultačnú hodinu zdarma.

                                                                                                                                        Mediátorka PhDr.Denisa Morongová                                                                                                    

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.