INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA ZŠ v DETVE

28.8.2019 - Školská mediácia s pedagógmi základnej školy - interaktívny 6 hodinový workshop.

https://www.zsthurzu.sk/2019/11/21/skolska-a-rovesnicka-mediacia-na-nasej-skole/

Na základnej škole v Detve sme naplánovali 4 stretnutia na tréning rovesníckych mediátorov od 5-teho do 8-meho ročníka žiakov. Z každej triedy po dvoch žiakov.

Každé stretnutie pripravujeme individuálne, na základe predchádzajúceho stretnutia. Žiaci sú veľmi šikovní, vnímajú čo sa na škole deje, vnímajú spolužiakov. 

Počas každého stretnutia sú prítomné aj koordinátorky, ktoré budú po našom odchode so žiakmi pokračovať, aby zabezpečili udržateľnosť programu. Koordinátorky sú zamertnancami školy, ktorí sa rozhodnú, že by chcú takto s deťmi pracovať a môžu to byť pedagógovia, psychólogovia, vychovávatelia, atď.

17.10.2019 - 1 stretnutie bolo zamerané na: Zoznámenie, očakávania od rovesníckej mediácie a o čom je rovesnícka mediácia, pravidlá a ako nám môžu pomôcť, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, emócie, pozorovanie, príčiny a zdroje konfliktov, pomoc a riešenia v konfliktných situáciách,...

12.11.2019 - 2 stretnutie bolo zamerané na: spoznávanie emócii, pozorovanie súvislostí a javov, empatiu, parafrázovanie, ja vyjadrovanie, zvládanie hnevu, zlosti, aktívne počúvanie, verbálne a neverbálne prejavy v konflikte,...

12.12.2019 - 3 stretnutie bolo zamerané na precvičenie: aktívne počúvanie, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, neverbálne prejavy v strese, upokojovanie hnevu, rôzne uhly pohľadu, ... 

4 stretnutie majú žiaci s koordinátorkami, ktoré sú počas všetkých stretnutí rovesníckych mediátorov prítomné. Realizujú so žiakmi rôzne aktivity, ktoré si vopred naplánovali na rozvíjanie zručností. Aktivity plánujú koordinátorky ako aj žiaci pre svojich rovesníkov

5 stretnutie vzhľadom na covid 19 prebehlo koncom septembra 2020. Zamerané bolo na udržateľnosť programu na škole,  ARGUMENTY – PROTIARGUMENTY-DISKUSIU, ZMIERŇOVANIE NAPÄTIA. Samozrejmosťou bolo pripomenutie si predchádzajúcich stretnutí, tímovosti, vlastných emócii,.

Spätná väzba od žiakov k rovesníckej mediácii

LUkáš 6 ročník.jpg
Matej 9 ročník ZŠ.jpg
jakub 7 ročník.jpg
Sofia 8 ročník ZS.jpg
Michal 6 ročník.jpg
Schránka01.jpg
Sabina 8 ročník ZS.jpg
73533089_787774811668923_5831800289220362240_n.jpg Takáto dotyková obrazovka je určite veľkou pomocou :)
75027887_411301239822149_1321637445015437312_n.jpg Aj hrou sa veľa naučíme :)
orezany 2.jpg Spolupracujú aj vo veľkej skupine ... :)
orezane 3.jpg Takto vidia žiaci rovesníckych mediátorov a mediáciu :)
73047201_3114434551905039_3659304585639493632_n.jpg Pracuje sa aj s videami ... :)
73202876_2703054739713807_8020289218355920896_n.jpg Diskutuje sa a tvorí ... :)
73081302_461993354451385_1252347085521420288_n.jpg Takto nás privítali ... :)
75584995_790717574691263_2982608049790779392_n.jpg Krásne pomaľovaná stena žiakmi a ich pedagogičkou :)
73263292_443599016360347_3081691150013169664_n.jpg Pozorujeme, diskutujeme, zaujímame sa ... :)
orezane.jpg
75513393_705199539980192_9215590930503958528_n.jpg Lektorky Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková a PhDr. Denisa Morongová

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA SŠ vo ZVOLENE

Školská mediácia s pedagógmi strednej školy - interaktívny 4 hodinový workshop.

Na strednej priemyselnej škole dopravnej sme naplánovali s pani riaditeľkou 4 stretnutia s rovesníckymi mediátormi, ktorí si precvičia rôzne metódy a techniky, ktorými môžu pomôcť svojim rovesníkom ale aj sebe, tak na škole aj mimo školu. Vybraní žiaci boli od prvého po tredí ročník. 

Spolu s nami boli a budú na stretnutí dve pani pedagogčky/koordinátorky, ktoré budú po našom odchode so žiakmi pracovať na rozvíjaní zručností a prevencií na škole, aby svojej škole pomohli a udržali program na nej. 

28.1.2020 - 1 stretnutie rovesníckych mediátorov bolo zamerané na: zoznámenie sa v novej skupine, očakávania žiakov od rovesníckej mediácie a čo vieme o mediácii, stanovení pravidiel, ktoré nám pomôžu v komunikácii, komunikáciu a ako sa komunikuje dnes a ako sa komunikovalo dakedy, pozorovanie, príčiny zdrojov konfliktov, .... 

17.2.2020 - 2 stretnutie sme precvičili metódy a techniky zamerané na spoznávanie emócii a učení pomenovať ich, porovanie súvislostí a javov, empatii, parafrázovaní, v JA vyjadrovaní, zvládaní hnevu, aktívnom počúvaní, verbálnych a neverbálych prejavov v kontlikte, v spolupráci ... 

88011801_507510123288629_8908412434247581696_n.jpg
88346912_626269077938115_4664902651794685952_n.jpg
logo.png
logo.png

Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci

https://zskubinyiho.edupage.org/news/#news-2022

Pre ZŠ v Lučenci  sme priamo s výchovnou poradkyňou Mgr. Mariankou Molnárovou, ktorá bude robiť jednu z koordinátoriek programu školskej a roveníckej mediácie na škole prebrali na stretrnutí potreby školy v tejto oblasti, ktorá im vie na škole pomôcť. Žiakov vybrali od štvrtého po deviaty ročník. Druhou koordinátorkou bude Bc. M. Švecová. Práve koordinátorky sú kľúčové pri udržateľnosti programu na škole.  Celkovo bude mať škola štyri stretnutia so žiakmi a už teraz plánujú ďalšie. :) 

21.2.2020 - prvé stretnutie rovesníckych mediátorov a účasť veru bola vysoká :D Keďže sú žiaci prvý krát spolu v takejto zostave, zamerali sme prvé stretnutie teda na spoznávanie sa, určenie si pravidiel, ktoré nám vo vzájomnej komunikácii pomôžu, očakávania rovesníckych mediátorov, na komunikáciu, prezentovanie vlastných názorov a keďže v tejto skupine to naozaj žije, tak aj aktívne počúvanie, pozorovanie, a konfikty sa zišli. :

IK30.jpg
IK17.jpg
IK18.jpg
DSC_0804.jpg
IK19.jpg
IK24.jpg
DSC_0840.jpg
IK11.jpg
DSC_0861.jpg
DSC_0826.jpg
IK14.jpg
IK10.jpg
DSC_0842.jpg
IK5.jpg
IK8.jpg
DSC_0810.jpg
DSC_0844.jpg
DSC_0773.jpg
DSC_0797.jpg
DSC_0788.jpg
DSC_0776.jpg
DSC_0772.jpg
DSC_0770.jpg
logo.png

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.