INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a 

DOHODNITE SI úvodnú BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU telefonicky na t. č. +421 908 866 816.

Som veľmi rada, že naše združenie a ja ako lektor organizujeme takúto pomoc a podporu pre školy. :) Viete si predstaviť, že by to bolo aj na škole kde chodí vaše dieťa? Informujte sa v škole :) 

 

Ave ProsperitA realizuje a organizuje projekt 

„Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a
ďalších sociálnopatologických javov“

LOgo naše AP.jpg
Logo ACF biele.jpg
logo nadacia otvorenej spoločnosti.jpg

„Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších
sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

obrazok na titulku.jpg
roll up ave prosperita.jpg

Projekt bude realizovaný na

6 základných školách v Žilinskom kraji a 6 stredných školách v Banskobystrickom kraji

v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti.

 

Lektori

PhDr. Denisa Morongová   a  Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Výskumný pracovník

doc. Ing. PhDr. Lýdia Lešková PhD.

 

Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálopatologických javov,
zlepšenie klímy v školách, pokles konfliktov v školách, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názorovej rôznorodosti a ľudským právam.

 

Projekt predpokladá účasť viac 180 žiakov a 300 pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Na základných školách sa počas projektu do aktivít zapoja žiaci 5. až 8. ročníka, na stredných školách sa počas projektu sa do aktivít zapoja žiaci 1. až 3. ročníka v počte najmenej dvaja žiaci z triedy. Projekt bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností vedený dvoma
lektormi. Aktivity majú pomôcť pri vštepovaní dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie, získať poznanie, aké motivačné stimuly sú dôležité pre zlepšenie klímy v škole, oboznámenie sa s rovesníckou mediáciou na škole. Na stretnutiach získa žiak poznanie, aké zručnosti môžu jemu a jeho rovesníkom pomôcť riešiť ich vlastný problém.

Cieľom je v prostredí školy:

→prevencia pred sociálnopatologickými javmi,

→pokles počtu konfliktov na škole,

→naučiť ich efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie,

→opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy,

→ naučiť ich vnímať,

→rešpektovať názory druhých,

→kritickému mysleniu,

→sociálnej tolerancii,

→pomoc pri odhaľovaní šikanovania,

→záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi,

→snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach,

→odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi,

→záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny,

→kultúrnych rozdielov,

→predchádzanie odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania.

 

Udržateľnosť projektu na školách bude vedená tak, aby sa na školách vyškolili rovesnícki mediátori, ktorí sami budú schopní svojim rovesníkom pomáhať pri riešení ich problémov a konfliktov na školách ale aj mimo nich a zároveň budú vedieť spolupracovať s pedagógmi pri riešení konfliktov.

 

Prebehli prvé školenia s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ktoré sú prvými stretnutiami na školách v rámci projektu. Na stretnutí sa PZ a OZ oboznámili s projektom, jeho cieľmi a plánovaným priebehom. Získali informácie o možnostiach využitia mediácie v školskom prostredí, o konfliktoch a o možnostiach ako pracovať s konfliktom a v konfliktných situáciách, precvičenie komunikačných zručností, podporu tímovosti, vnímanie rôznych situácii a ich čiastočnú analýzu.

Viac nájdete na stránke aveprosperita.sk https://www.aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/

 

8/2020 Stredná škola: Spojená škola Banská Bystrica https://sos-podnikaniebb.edupage.org/news/#

8/2020 Základná škola Hybe https://zshybe.edupage.org/text/?text=text/text10&subpage=0

8/2020 Základná škola Liptovský Mikuláš : https://zsbrigadylm.edupage.org/news/#news-752

8/2020 Základná škola Zarevúca Ružomberok: https://zszarevuca-rk.edupage.org/news/#news-2660

8/2020 Základná škola Ľubela https://skolalubela.edupage.org/news/

8/2020 Základná škola Kvačany https://zskvacany.edupage.org/a/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

9/2020 Základná škola Ľubochňa  

Vzhľadom na situáciu s COVID nebolo možné pokračovať v školení pedagógov a žiakov škôl prezenčne, preto sme ako alternatívu zvolili školenie pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl rozdeliť na 4 hod dištančne a dve hodiny v roku 2021 prezenčne. Veríme, že sa budeme môcť čo najskôr do škôl vrátiť a zrealizovať s nimi všetko čo máme pre nich pripravené.

 

11/2020 Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 
https://gymsladka.sk/projekty/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov/

a

Stredná odborná školad obchodu a služieb Krupina 

https://www.sosoaskrupina.sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

11/2020 Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica: 

https://gymbs.edupage.org/news/#4773

11/2020 Gymnázium Detva: 

https://gymdt.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=1

11/2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno: 

https://ssbrezno.edupage.org/a/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialnopatologickych-javov

Škola informáciu o projekte zverejnila na svojej stránke, avšak vzhľadom na internetové spojenie stretnutie sa zrealizuje v roku 2021

 

11/2020 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad hronom:

 https://hotelovkazh.edupage.org/

 

Prvé stretnutia so žiakmi na ZŠ: Učíme sa byť rovesníckymi mediátormi: 

https://www.aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/

 

09/2020 ZŠ Ľubela

09/2020 ZŠ RUžomberok

09/2020 ZŠ Kvačany

09/2020 ZŠ Hybe

09/2020 ZŠ Ľubochňa

09/2020 ZŠ Liptovský Mikuláš

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.