INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

IMG_20181202_132809.jpg
MOJE PUBLIKOVANIE

Publikujem pretože ma moja práca baví, zaujíma, pretože chcem,  vidím v tom zmysel a ľuďom v konečnom dôsledku verím, že to aj pomáha. Tak som sa rozhodla písať, aby som aj touto cestou informovala iných. Sú to témy, ktoré mňa zaujímajú a venujem sa im hlbšie. :) 

r. 2017/2018

  •  "SOCIÁLNY PRACOVNÍK V EDUKAČNOM PROCESE S OSOBAMI S HLUCHOSLEPOTOU." Medzinárodná vedecká konferencia. Herľany: "Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou."

  •  "CONTRIBUTION OF SUPERVISION - IMPROVING THE WORK OF PROFESSIONALS." Medzinárodná konferencia. Helcmanovce: "Supervision days in 2017 - Aktuálne trendy v supervízii, rozvíjajúce sa zodpovednosti a postupy." 

  • "REGIONÁLNY ROZVOJ PROSTREDNÍCTVOM ZRIADENIA MEDIAČNÝCH PORADNÍ NA SLOVENSKU." Metóda vedeckej práce. Ukrajina: "Die Wirtschaftliche enwicklung Europäischer regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik -  Übergänge ND Strategien V." 

  •  "ABSOLVENT SOCIÁLNEJ PRÁCE AKO MEDIÁTOR PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV." Mezinárodní vědecká konference. Praha: "Další vzdělávání sociálních pracovníků a zaměstnávání mladých lidí."

  • "ABSOLVENT ODBORU SOCIÁLNEJ PRÁCE A JEHO ALTERNATÍVY PRACOVNÝCH KOMPETENCIí." Medzinárodná vedecká konferencia. Ružomberok: "Profesia sociálneho pracovníka a postoje spoločnsoti verzus profesia bl. Sáry Salkaházi."

r. 2016/2017

  • "RODINNÁ MEDIÁCIA - MODERNÁ METÓDA SOCIÁLNEJ PRÁCE." Medzinárodná vedecká konferencia. Ružomberok:  "Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz Bl. Sáry Salkaházi."

  • "PRIESTOR PRE MEDIÁTORA V ZNAKOVEJ REČI." Medzinárodná vedecká konferencia. Modra: " Mediácia 2017. Súčasné trendy vzdelávania v mediácii."

r. 2015/2016

  • "ETICKÁ BARIÉRA KOMUNIKÁCIE MEDIÁTORA S KLIENTOM S POSTIHNUTÍM, NARUŠENÍM ČI  OHROZENÍM." Medzinárodná vedecká konferencia. Modra: "Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie".

  • "MIESTO SOCIÁLNEHO PORADENSTVA V RODINE SO SOCIÁLNO - EKONOMICKÝMI PROBLÉMAMI.." Virtuálna vedecká konferencia: "Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou."

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.