INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

RODINNÁ MEDIÁCIA = RODINNÝ MEDIÁTOR

Čoraz viac či už vo svojej praxi alebo pri pozorovaní a načúvaní ľudským príbehom sa stretávam práve s rodinnými problémami. Na Slovensku oproti Českej republike nie je špecializácia mediátora povinná. Verím, že časom bude. Pretože rodina, tak ako dokáže byť silná, tak vie byť aj krehká a zraniteľná. Práve rodinný mediátor môže byť v tejto oblasti veľmi nápomocný a preto by mal k rodine pristupovať opatrne, s rešpektom, pretože nevie čím si jej členovia všetkým prešli.

Rozhodla som sa byť 

RODINNÝM MEDIÁTOROM, 

a som rada, že sa mi to koncom novembra 2018 podarilo.

 

Konfliky v rodinách eskalujú v rôznych oblastiach. Práve tu je rodinná mediácia veľmi vhodná:

 •  vo veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 •  v úprave rodičovských práv a povinností voči maloletému dieťaťu
 •  vo veci výžívného (na maloleté aj plnoleté) dieťa
 •  v medzigeneračných konfliktoch
 •  v partnerských a manželských problémoch
 •  v rodinných problémoch, .....

Niekto múdry raz povedal, Ak nepracujete na svojom manželstve, pracujete na svojom rozvode . Len doplním, že to tak ako môžu pracovať partneri na svojom rozchode, tak môžu ostatní členovania pracovať na konfliktoch... . Ako to máte vy?

Sme rozličné povahy, máme rozličné očakávania, sny, potreby. Tak čo potrebujeme, aby to medzi nami fungovalo?  Konflikty vznikajú už v našich primárnych rodinách. Ak sme sa ich nenaučili zvládať, vykomunikovať si veci a navzájom sa počúvať už v nej, pôjde to ťažšie v novej rodine, s novým partnerom. Členov svojej primárnej rodiny poznáme celý život a predsa spory, konflikty vznikajú. Bolo by milné myslieť si, že v novo vytvorenej rodine nebudú. Predsa len žijeme s novým človekom, z jeho minulosti poznáme menej, spájame životy, pričom každý si prešiel pred tým niečím iným a prinášame naučené zvyky (aj zlozvyky) z predchádzajúcej rodiny.

"Nehádžte flintu do žita". Mediátor vám pomôže a kým ho navštívite pár rád ako na to.

 

Ako uvádza Plamínek, konflikt je faktor, ktorí narúša alebo ohrozuje rovnováhu či stabilitu. Je dobré vedieť, že konflikt má svoj vývoj. Pokiaľ sa nachádzate v konflikte, viete, v ktorej fáze ste?

 1. Prvá fáza konfliktu sú varovné signály - pokiaľ zostanú nepovšimnuté  môžu sa vyvíjať  do druhej fázy
 2. V druhej fáze sú stále prítomné odlišnosti - v tejto fáze možno problém ešte riešiť avšak práve v tejto fáze obvykle získava vzťahovú dimenziu a konflitk sa stáva sporom
 3. V tretej fáze sa odlišnosti môžu vyvinúť v polaritu - interakcie naberajú charakter "kto z koho", čo je samozrejme náročné a nemôže to trvať večne.
 4. V štvrtej fáze polarita ma tendenciu prerásť do separácie (tu účastníci prerušujú kontakty, definitívne opúšťajú rovnováhu a vstupujú do krízy. Pokiaľ spolu nemusia žiť či pracovať, táto fáza môže byť konečným štádiom konfliktu) alebo do 
 5. Piatej fázy čo je deštrukcia - ak spolu majú niečo spoločné vytvárať, konflikt sa môže vyvíjať práve do deštrukcii, ktorá môže systém zlikvidovať alebo spôsobiť kolaps a postupne prejsť do šiestej fázy
 6. V šiestej fázy vyčerpanie
 7. V siedmej fáze latance, neriešený konflikt, pokiaľ nespôsobí zrútenie systému, prechádza do tejto fázy, ktorá môže pod liečivým účinkom času vrátiť do stavu kľudu a stability (0. fáza).

 

VZÁJOMNÝM VZŤAHOM MôŽE POMôCŤ

 • komunikácii, ktorá bude fungovať  medzi partnermi sa dá naučiť - skutočne sa dá ak budete chcieť a aj mediácia vám v tom môže pomôcť
 • nastavte si pravidlá, ktorými sa budete vzájomne rešpektovať
 • načúvajte čo ten druhý hovorí - veľmi dôležitý bod, ktorý je podceňovaný. Načúvať znamená, že skutočne aj počúvam čo mi ten druhý hovorí
 • buďte otvorení a uprimní - máte z nejakého dôvodu pocit, že nemôžete a trápite sa? Ako to má váš partner? Netrápi ho to tiež?
 • hovorte o svojich pocitoch a emóciach - viete vymenovať aspoň 20 emócii? nie? tak ako chceme, aby nás partner pochopil keď sami to nevieme pomenovať čo v nás "beží"? Ak ste to nikdy nepraktizovali, tak sa skúste sami seba opýtať čo vám v tom bráni?
 • nahnevalo vás čo partner povedal alebo urobil? opýtajte sa ako to partner myslel  a nedomýšľajte si 

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.