INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA“

Foto školskej letak jeden.jpg

„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

Školská mediácia:

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

Cieľ školskej mediácie:

 • Vštepovanie dôvery a rešpektu k iným názorom  
 • Venovanie pozornosti rozhovorom s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodičmi
 • Vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie
 • Získať poznanie, aké motivačné stimuly sú pre členov pedagogického tímu dôležité
 • Poznať, čo je dôležité pre kvalitný tím, aké sú bariéry dobrého tímu
 • Zlepšenie klímy v škole a školských triedach
 • Oboznámenie s rovesníckou mediáciou na škole
Foto letakov školskej.jpg

Rovesnícka mediácia pre žiakov:

Je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy:

 • Prevencia pred sociálnopatologickými javmi
 • Pokles počtu konfliktov na škole
 • Naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie
 • Opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy
 • Naučiť žiakov vnímať, rešpektovať názory druhých, kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii
 • Pomoc pri odhaľovaní šikanovania
 • Záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi
 • Snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach
 • Odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi  
 • Záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.