INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a 

DOHODNITE SI úvodnú BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU telefonicky na t. č. +421 908 866 816.

IMG_20180607_104932.jpg

Na vlastnom vzdelaní si potrpím

Moja profesia je spojená s neustálym vzdelávaním sa. Osobne mi to vyhovuje a teší ma to.  Ako človek a aj ako mediátor som si nikdy nepotrpela na tom, aby som prezentovala pred druhými vlastné dosiahnuté úspechy.  Raz mi však niekto povedal, že  pre klienta, ktorý o mne nič nevie, môže byť upokojujúce keď má k tomu dosah. 

Klient má právo vedieť aké vzdelanie mediátor, ktorého osloví  má,

a či sa ďalej mediátor vzdeláva.

Ja osobne okrem už spomenutého a iného mám absolvované tieto oblasti vzdelávania:

 • Rovenícka mediácia
 • Školská mediácia
 • Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácii
 • Komunikácia a marketing mimovládnych organizácii
 • Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov.
 • Kataster nehnuteľností II.
 • Rodinná mediácia - akreditované vzdelávanie Rodinného mediátora
 • Aplikovanie "Motivačných rozhovorov" v praxi odborných zamestnancov - Názov záverečnej prezentácie: Stratégia orientovaná na sledovanie problému vychádzajúc z prístupu zameraného na riešenie
 • Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu - Názov záverečnej prezentácie: Pripravenosť a dohodnutie s klientom k zmene
 • Multidisciplinárne intervencie v rozvode
 • Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe 
 • Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi  a rodinou 
 • Facilitácia – vedenie stretnutí I. a II.
 • Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch – Názov programu kontinuálneho vzdelávania: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.
 • Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie
 • Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku. 
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch. -  akreditované vzdelanie
 • Transformačný dialóg – usmerňovanie konfliktov 
 • Základy posunkového jazyka
 • Práca s emóciami v poradenskom a terapeutickom procese - Akreditovaný Workshop 
 • Právne minimum mediátora v oblasti obchodného práva a pracovného práva podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce - seminár 
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti občianskeho práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - seminár 
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného majetkového práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku - seminár 
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného práva podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku – seminár 
 • Kritické situácie v mediácii rodinných sporov, formálne vyjednávanie a predstieranie 
 • Motivácia k výkonu profesie mediátora 
 • Zastupovanie detí s duševným postihnutím 
 • Skupinová dynamika
 • Sebapoznanie - potenciál a limity mediátora 
 • Manažér kvality v sociálnych službách – Akreditovaný vzdelávací program 
 • Syndróm emocionálneho vyhorenia 
 • Psychologické hry a manipulácie v spoločnosti v každodennom živote 
 • Zážitkové učenie práce so skupinou 
 • Predmediačná činnosť v práci mediátora
 • Sociálno - psychologický výcvik –  akreditovaný vzdelávací program
 • Špecializované sociálne poradenstvo – akreditovaný vzdelávací program
 • Výklad k novele zákona o Mediácii
 • Mediácia obchodnoprávnych sporov 
 • Mediácia – Odborná príprava mediátora 

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.